štvrtok 19. apríla 2012

DIVADLO O PYŠNEJ PRINCEZNEJ

11.4.2012 sme si boli pozrieť v ZŠ Lokci divadielko O PYŠNEJ PRINCEZNEJ, ktoré nám zahrali bábkoherci. To, že sa predstavenie vydarilo môžete vidieť na spokojných tváričkách detí.


  <SAMSUNG DIGITAL CAMERA> <SAMSUNG DIGITAL CAMERA> <SAMSUNG DIGITAL CAMERA>

streda 18. apríla 2012

Jarné upratovanie v MŠ

 

  Vykuklo jarné slniečko a my sme sa s nadšením a chuťou pustili do jarného upratovania. Domov sme odchádzali unavení, ale s príjemným pocitom z dobre vykonanej práce. Pohľad na vyčistený školský dvor zahrial pri srdiečku. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili a pracovali ako najlepšie vedeli.Pozrite sa ako nám to super ide. 
utorok 17. apríla 2012

Naša materská škola

 


Materská škola


     Naša materská škola sa nachádza v jednom z dvoch pavilónov jednoposchodovej budovy.  
Sú tu umiestnené tri triedy rozdelené podľa veku detí, s celodennou a poldennou starostlivosťou.
Priestorové usporiadanie tried vyhovuje najrozmanitejším skupinovým aj individuálnym činnostiam detí.
 Pedagogickí zamestnanci vytvárajú deťom estetické a podnetné prostredie.  Deti sa tiež podieľajú na úprave a výzdobe materskej školy svojimi výtvormi.
Vytvárame príležitosti na vzájomnú spoluprácu s rodičmi počas celého školského roka. Umožňujeme rodičom sa zapájať do diania nielen na spoločenských akciách, ale aj naopak, keď sú ochotní prezentovať svoje povolanie a záujmy.
Areál školského dvora je orientovaný do prírody čo je výhodou z hľadiska environmentálnej výchovy. No zároveň je vybudovaný pri frekventovanej komunikácii čo spôsobuje veľkú hlučnosť, prašnosť a prenikaniu dosť veľkého množstva exhalátov. V blízkej budúcnosti plánujeme výsadbou stromčekov vytvoriť deťom pokojnejšie a zdravšie životné prostredie.
Materiálno-technické vybavenie tvoria preliezačky, pieskovisko a lavičky, ktoré tvoria oddychovú časť a sú využívané na rozhovory, čítanie rozprávok a prezeranie kníh.Tento školský rok chceme vybavenie školského dvora doplniť novými alternatívnymi prvkami.
Pracovníčky školskej jedálne sa starajú o zdravú a vyváženú výživu našich detí.

          Triedy : 3-4 ročné deti - včielky        
V tejto triede učiteľky usilovné majú včielky.
A hoci sme maličkí vieme pekné básničky.
                                   Včielky vedia pracovať,  my zas pekne tancovať.    

                       
                                                                                                                                                                        
                                                      
       Trieda: 4-5 ročné deti - motýle
                 Do strednej sme odleteli, už sme motýlici smelí
         Ani by ste neverili, čo všetko sme sa už naučili.
        Poznáme farby, ba aj celý svet, zvieratká či prírodu obletíme každý kvet.
                                                    Trieda: 5-6 ročné deti - lienky 


  


Šesť bodiek na krídlach máme, do školy sa   nachystáme.
Každému sa uchová, že sme trieda lienková.
Počítať my smelo vieme, s písmenkami tancujeme.
My sme proste jedničky,lienky bystré hlavičky.